Liikkujat

Tietoa palveluista

YLEISTÄ

Destian Liikenteen tietopalvelut yksikkö tuottaa/kehittää liikkumiseen liittyviä liikenne-, olosuhde- ja aikataulutietoihin perustuvia kokonaispalveluita viranomaisille ja julkishallinnolle, kunnille, kuljetusyrityksille, liikennöijille sekä tavallisille tiellä liikkuville ihmisille.

Liikkumiseen liittyvän tiedon tietolähteitämme ovat Tiehallinnon ajantasaiset liikennetiedot. Lisäksi käytössäämme on Destian omat liikennetietolähteet (esim. tiestötietopalvelut ja paikkatietopalvelut) sekä muut yhteistyökumppaneidemme (mm. Ilmatieteenlaitos, Radio Nova, Sävelradio ja Radio Helsinki) tietolähteet. Tiedon jalostamisessa hyödynnämme Destian laaja-alaisen osaamisen mm. liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä väylien elinkaaren hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Liikkumiseen liittyvän tiedon oikeellisuutta ja ajantasaisuutta valvoo Liikkujan Palvelukeskus, joka toimii 24h vuoden jokaisena päivänä.

LIIKENTEEN TIEDOTUSPALVELUT

Hakamäentie.nyt
Liikennetiedotuspalvelu kertoo liikenteen sujuvuuden Helsingin Hakamäentiellä. hakamäentie.nyt

Olli
Oulun seudun liikennetietopalvelut – OLLI on ajantasainen liikenteen tietopalvelu Oulun seudun asukkaille ja alueella liikkuville. OLLI-palvelu kokoaa yhteen eri lähteistä saadun liikennetiedon. Ajantasainen liikennetieto on kaikkien saatavilla helposti julkisessa ja ilmaisessa palvelussa internetissä osoitteessa www.oulunliikenne.fi

Navicore
Destia toimittaa Navicoren Personal Navigatoriin ajatasaisen liikennetiedon. Liikennetietopalveluun kuuluu kattava tieto pääteiden tietöistä ja mahdollisimman kattava tieto pääteiden liikenneonnettomuuksista ja muista poikkeustilanteista. Tieto kerätään Destian kumppaniverkostolta.

Varo+ / Varo
Ammattikuljettajien tarpeisiin kehitetty ajantasaisen reittiennuste- ja varoituspalvelu. Uutta telematiikkaa hyödyntävä Varopalvelu varoittaa kuljettajia nopeasti muuttuneista sää- ja keliolosuhteista sekä reitille tulleesta tai reitillä jo olevista muista häiriöistä, kuten onnettomuuksista ja tietöistä.

Radio Nova & Sävelradio
Destia, Radio Nova ja Sävelradio ovat sopineet yhteistyöstä ajantasaisen liikennetiedon hankinnassa ja välityksessä. Radio Nova ja Sävelradio toimittavat Destialle tienkäyttäjiltä puhelimitse saamansa liikennehavainnot. Destia tarjoaa radioille mm. viranomaisteitse saamansa ajantasaisen liikennetiedon. Yhteistyö mahdollistaa entistä nopeamman tiedottamisen liikenteen häiriöistä.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Tiedontuottajat: Tiehallinto, Ilmatieteenlaitos, Radio Nova, Sävelradio, RadioHelsinki, Helsingin kaupunki, AKK, Oulun aluetaksi

Asiakkaat mm.: Liikenne- ja viestinäministeriö, Tiehallinto, Helsingin ja Oulun kaupunki, Merenkulkulaitos, Navicore, Teboil

Tietotekniikkatoimittaja: WM-data

Muut toimittajat: Eficode